FUNDUSZE POŻYCZKOWE

Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywną formę finansowania przedsiębiorstw.

Powstały, jako dodatkowe źródło pomocy przedsiębiorcom mającym problemy w dostępie do bezzwrotnych form finansowania.

Fundusze pożyczkowe stały się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro i małych  przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te muszą prowadzących działalność na obszarze, który swym zasięgiem obejmuje dany fundusz. 

Zapewniamy profesjonalne usługi w ramach funduszy pożyczkowych, w zakres których wchodzą m.in:

  • dostarczanie informacji w zakresie aktualnych możliwości uzyskania pożyczki
  • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej.

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

  • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,
  • minimalny wkład własny,
  • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,
  • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.