USŁUGI PRAWNE

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, w zakres których wchodzą m.in:

  • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych jak również karnego, karnego skarbowego, rodzinnego i spadkowego,
  • rejestracja i aktualizacja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zastępstwo procesowe w sądzie na podstawie umowy stałego zlecenia,
  • windykacja pozasądowa i sądowa należności cywilnoprawnych, w ramach umowy stałego zlecenia
  • redagowanie i  pomoc prawna przy redagowaniu umów i kontraktów handlowych,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, skarg, odwołań i zażaleń do urzędów i sądów,
  • tworzenie podmiotów prawa handlowego
  • opracowywanie aktów założycielskich,
  • innych, na życzenie klienta