USŁUGI WINDYKACYJNE

Masz problem z odzyskaniem swoich pieniędzy?

Niezapłacona faktura?

Pomożemy odzyskać należne Ci pieniądze!!!

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi windykacyjne, w zakres których wchodzą m.in:

 • monitoring niezapłaconych faktur,
 • wstępna ocena wyboru właściwej drogi postępowania, w tym czasu oraz kosztów egzekucji,
 • windykacja należności B2B,
 • windykacja należności B2C,
 • przygotowywania odpowiedniej dokumentacji przedprocesowej i procesowej,
 • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności,
 • negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń,
 • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego należności,
 • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji,
 • występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę w ramach umowy stałego zlecenia
 • podejmowania sądowego postępowania ugodowego w ramach umowy stałego zlecenia
 • przeprowadzania postępowań przeciwko członkom zarządów spółek, w stosunku do których egzekucja stała się bezskuteczna,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i nadzór na tymi postępowaniami,