Fundusze Pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe sekret

Fundusze pożyczkowe – dla kogo?

Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywną formę finansowania przedsiębiorstw.

Powstały, jako dodatkowe źródło pomocy przedsiębiorcom mającym problemy w dostępie do bezzwrotnych form finansowania.

Zapewniamy profesjonalne usługi w ramach funduszy pożyczkowych, w zakres których wchodzą m.in:

  • dostarczanie informacji w zakresie aktualnych możliwości uzyskania pożyczki
  • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej.

Najczęściej, fundusze pożyczkowe są organizacjami pozarządowymi. Działają one w konkretnym regionie i funkcjonują dzięki dotacjom z Unii Europejskiej lub środkom z samorządów i budżetu państwowego. Pożyczka z funduszu pożyczkowego, jest dla przedsiębiorców dużo prostszym rozwiązaniem, niż kredyt bankowy. Uzyskanie go jest dużo łatwiejsze, a wymogi względem firm nie są tak rygorystyczne. Kto może się ubiegać o pożyczkę z funduszu i jaka jest jej maksymalna kwota?

Wsparcie, oferowane prze fundusze pożyczkowe, przeznaczone są dla Was- lokalnych przedsiębiorców – ponieważ każda organizacja działa na określonym terenie. Chcąc ubiegać się o kredyt, firma musi być zarejestrowane na obszarze działania danego funduszu pożyczkowego. Może być to powiat, województwo lub jeszcze większy teren – jest to uzależnione od rozmiarów i charakteru działalności konkretnej organizacji.

Wymagania są określone w wewnętrznych regulaminach każdego funduszu pożyczkowego. Każda tego typu organizacja jest w stanie dokładnie określić, czy przedstawiony przez firmę plan biznesowy ma szanse powodzenia. Wynika to z lokalnego charakteru działań – dzięki któremu fundusz jest dobrze zaznajomiony z regionalnym rynkiem. Z kredytu mogą skorzystać:

  • firmy mikro, małe i średnie
  • osoby bezrobotne i zagrożone zwolnieniami grupowymi, które chcą założyć własną działalność,
  • start-upy (firmy, których okres działalności jest mniejszy, niż rok).

Wysokość kredytu w funduszu pożyczkowym

Kwota finansowania, pochodząca z funduszy pożyczkowych, może wynosić od kilku tysięcy do nawet pół miliona złotych. Niektóre fundusze są w stanie zaoferować jeszcze wyższy kredyt. Warunki pożyczek są z kolei bardzo korzystne – oprocentowanie i opłaty administracyjne są zredukowane do minimalnej wartości. Różnią się w przypadku każdego funduszu.

Kontakt