Dotacje Unijne

Dotacje unijne sekret

Dotacje Unijne

Dotacje unijne – Obecnie przedsiębiorcy, którzy potrzebują finansowania zewnętrznego mają wiele możliwości. Istnieje wiele różnych dotacji, które mogą im pomóc w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Jednak wraz z końcem roku podatkowego pojawia się problem, czy i jak powinno się rozliczać z dotacji z urzędem skarbowym.

Czy dotacja jest przychodem przedsiębiorcy?

Odpowiedzieć na to pytanie można dwojako, w zależności od konkretnej sytuacji. Dotacja, którą otrzymał przedsiębiorca i została przeznaczona na bieżące wydatki jest przychodem. Jeżeli natomiast dotacja, z której środki przeznaczono na zakup albo wytworzenie, takich środków trwałych albo wartości niematerialnych, które mogą zostać poddane amortyzacji, nie jest przychodem.

Dotacje unijne sekret

Czy uznanie dotacji za przychód musi równać się konieczności opodatkowania?

Na szczęście przedsiębiorców, uznanie dotacji za przychód nie jest równoznaczne z nałożeniem na nią podatku. Ustawa o PIT wskazuje, sytuacje, kiedy dotację uznać możemy za zwolnione z konieczności zapłaty podatku. Za taką uznaje się dotację, którą przedsiębiorca uzyskał na:

  • działalność rolniczą, którą pokryły środki z budżetu państwa lub innej jednostki mu podległej (np. budżety samorządów terytorialnych, agencji rządowych itp.), środki otrzymane z międzynarodowych organizacji lub instytucji finansowych
  • środki, jakie przyznaje się bezrobotnemu w formie jednorazowej na podjęcie działalności gospodarczej
  • dotację zgodną z definicją zawartą w przepisach o finansach publicznych
  • realizację projektów, na które środki otrzymano z BGK w, których miały udział także środki europejskie
  • pomoc, która została udzielona, jako część programu, który był finansowany z udziałem środków europejskich.

To, czy dotacja będzie uznana za przychód przedsiębiorcy oraz to, czy będzie konieczne jej opodatkowanie, jest uzależniona od szczegółowych przepisów. Znajomość wszystkich regulacji prawnych jest obowiązkiem wykwalifikowanej kadry pracującej w biurze rachunkowym. W takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnych usług jakie świadczy nasze biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej.

Zapewniamy profesjonalne usługi w ramach funduszy unijnych, w zakres których wchodzą m.in:

  • dostarczanie odpowiednich informacji w zakresie możliwości uzyskania dotacji unijnej
  • doradztwo oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej

Dotacje unijne Kontakt