Usługi Windykacyjne

Windykacja Sekret

Windykacja

Windykacja – Jako przedsiębiorca, nie możemy pozwolić sobie na korzystanie przez klientów z naszej naiwności. Musimy być widziani jako stabilna i skuteczna w swoich działaniach marka. Z pewnością nie pomoże nam w tym świadomość kontrahentów o tym, że nie potrafimy ściągać należności. Na szczęście z pomocą przedsiębiorcom przychodzą specjalistyczne firmy świadczące usługi windykacyjne.

Koszt usługi windykacyjnej

Jak wiadomo, każdy w biznesie musi zarobić, więc jako przedsiębiorcy musimy liczyć się z tym, że zaangażowanie w ściąganie długu będzie proporcjonalne do wartości, jaką windykatorzy mogą zarobić. Nominalnie firmy takie pobierają wynagrodzenie w postaci od kilku do kilkunastu procent wartości odzyskanego przez nie długu. W przypadku gdy mamy do czynienia z długami bardziej leciwymi, procent ten rośnie proporcjonalnie do trudności egzekucji należnych nam wierzytelności. Często jednak niezależnie od wysokości wynagrodzenia dla firmy, warto sięgnąć po jej usługi, gdyż nawet część pieniędzy, która zostanie nam zwrócona, może się okazać w ostatecznym rozrachunku dużym sukcesem.

Działania firmy windykacyjnej

Windykacja składa się z trzech etapów:

 • postępowania polubownego
 • sądowniczego
 • egzekucyjnego.

W pierwszym kroku firma windykacyjna dokonuje ustalić wszelkie szczegóły dotyczące dłużnika formy. Zbiera się jego dane osobowe, które przekazywane są następnie do kancelarii prawniczej. Ta w imieniu firmy windykacyjnej wystawia odpowiednie pismo ponaglające dłużnika do zapłaty. Kolejnymi krokami w razie niepowodzeń bądź braku odzewu jest kontakt telefoniczny oraz bezpośrednia wizyta przedstawiciela firmy w siedzibie dłużnika.

Etap sądowniczy rozpoczyna się wtedy, gdy wszelkie metody kontaktu zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego nie dają żadnego skutku. Wtedy na drodze sądowej dochodzi do prawnych nacisków do spłaty zadłużenia. W ewentualnej decyzji sądu windykacja może przejść do ostatniego etapu, czyli egzekucji. Do majątku dłużnika wkracza komornik, dokonując egzekucji, w celu spłaty zaległego nam zadłużenia.

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi windykacyjne, w zakres których wchodzą m.in:

 • wstępna ocena wyboru właściwej drogi postępowania, w tym czasu oraz kosztów egzekucji,
 • przygotowywania odpowiedniej dokumentacji przedprocesowej i procesowej,
 • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności,
 • negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń,
 • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego należności,
 • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji,
 • występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę w ramach umowy stałego zlecenia
 • podejmowania sądowego postępowania ugodowego w ramach umowy stałego zlecenia
 • przeprowadzania postępowań przeciwko członkom zarządów spółek, w stosunku do których egzekucja stała się bezskuteczna,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i nadzór na tymi postępowaniami

Kontakt